Özel Güvenlik Sınavı Detayları

 1. Yazılı sınav için adaylar kendilerine Eğitim kurumları tarafından verilen sınav giriş belgesinde yazılı sınav merkezlerinde, belirtilen saatten daha önce hazır bulunacaklardır.
 2. Adayların gireceği sınav merkezleri, sınavdan önce belli olacaktır.Sınav giriş belgelerinizi eğitim kurumunuzdan teslim alıp bu belge ile sınava girilecektir.
 3. Sınava ucu açık iki kurşun kalem, uygun silgi ve kalemtıraşla gitmek gereklidir.
 4. Sınav esnasında gözetmenlere soru sorulması, adayların kendi aralarında görüşmeleri ve kopya çekmeleri yasaktır. Sınavlar "a" ve "b" diye adlandırılan, aynı soruları içeren fakat diziliş sıraları farklı, iki ayrı soru kitabında toplanmıştır. Yan yana oturan adaylara "a" ve "b" soru kitapları ve cevap anahtarları dağıtılıp sınav sonunda toplanacaktır.
 5. Silahsız olarak eğitim alan adayların sınavları sadece yazılı sınavdan oluşur. Bu sınavda 100 soru üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır.
 6. Silahlı eğitim alan adayların da aynı şekilde 100 temel eğitim sorusu üzerinden 60 puan almaları gerekmekte olup ayrıca adayların 25 silah bilgisi sorusu ve 5 el atışla, atış becerilerinin ölçülmesinden oluşan iki aşamayı kapsar.
 7. Sınav puanı 100 puan üzerinden, yarısı silah bilgisinden, diğer yarısı atış becerisinden verilir.
 8. Adayların başarı puanı yazılı ve uygulamalı sınavdan aldıkları puanların toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, sınav ortalamasının en az 60 olması şartı aranır.
 9. Yazılı sınavda sorulan ortak 100 sorudan 60 ve üstünde puan almış iseniz, silahlı kısmında başarısız da olsanız, sınav sonrası sertifikanızı silahsız olarak alabilirsiniz.
 10. Sınava girerken adayın yanında sınava giriş belgesi, nüfus cüzdanı veya ehliyet bulunacaktır. Sınava kesinlikle cep telefonu getirilmeyecektir.
 11. Silah bilgisi için yapılacak sınavlar yazılı sınavdan sonraki hafta içinde Emniyet müdürlüğünce bildirilecek atış poligonlarında yapılacaktır. Adaylara hangi gün poligonda olmaları Eğitim kurumlarınca Sınav giriş belgelerinde bildirilecektir.
 12. Silahlı eğitim alan adayların poligonda yapılacak sınavlarında 15 metre mesafeden hedefe 5 atış yapılacak ve hedefi tutan her atış 10 puan olarak değerlendirilecektir. Silahlı eğitim alanların yazılı sınavları tam puan olarak 150, atış sınavları tam puan olarak 50 üzerinden değerlendirilecektir. Sınavda başarılı olmak için silah bilgisi dışındaki 100 sorudan en az 60 puan almak zorunludur. Yazılı 25 sorudan ve atıştan alınan puanların toplamının en az 60 olması gereklidir ki ortalama puan 60 ve üstü olsun, aksi halde başarısız olunacaktır.
 13. Sınavların değerlendirme sonuçları ,sınav sonuçları sınav tarihinden 15 gün sonra özel güvenlik daire başkanlığının web sitesinde internetten yayınlanmaktadır.

Paylaş

Yorumunuzu Yazın